• tel.: 0905 887 140
  • e-mail : maros@maroschamula.sk

VŠETKO NA TÉMU – ZNALECKÝ POSUDOK NA NEHNUTEĽNOSŤ

28jún, 2017
0
Znalecký posudok je hlavným nástrojom na určenie hodnoty nehnuteľnosti – bytu, domu, pozemku a podnikateľského objektu.
Znalecký posudok môže vypracovať iba súdny znalec, to znamená osoba, ktorá je zapísaná v zozname…

VŠETKO NA TÉMU – ZNALECKÝ POSUDOK NA NEHNUTEĽNOSŤ

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na určenie hodnoty nehnuteľnosti – bytu, domu, pozemku a podnikateľského objektu.

Znalecký posudok môže vypracovať iba súdny znalec, to znamená osoba, ktorá je zapísaná v zozname súdnych znalcov pre odbor stavebníctvo a oceňovanie nehnuteľnosti. Zoznam znalcov sa nachádza na stránke ministerstva spravodlivosti – www.justice.gov.sk

Znalecký posudok sa dáva vypracovať hlavne z dôvodu čerpania hypotekárneho úveru, prípadne pri predaji nehnuteľnosti (podnikateľský objekt, pozemok).

V znaleckom posudku je výpočet technickej hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty, doklad o veku stavby, list vlastníctva, katastrálna mapa a foto-dokumentácia. Do stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vstupujú údaje technického charakteru danej stavby (výmera, vek, technický stav, opotrebenie, rozostavanosť), údaje o pozemku a príslušenstve.

Majiteľ nehnuteľnosti, alebo budúci kupujúci si zadáva požiadavku na vypracovanie znaleckého posudku, ktorý je potrebný pre spracovanie hypotéky.

Na vypracovanie posudku znalec potrebuje :

aktuálny list vlastníctva

aktuálnu katastrálnu mapu

titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve)

doklad o veku stavby (potvrdenie obce, správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)

pôdorys stavby, rezy, geometrický plán, územné rozhodnutie, stavebné povolenie.

Odmena za vypracovanie znaleckého posudku pri byte sa pohybuje na úrovni 120 eur, pri rodinných domoch od 200 eur (záleží na veľkosti domu a mieste kde sa nachádza).

Ak sa chcete poradiť o danej problematike, neváhajte kontaktovať profesionálneho makléra.

Ak sa vám článok páčil, dajte Páči sa mi to alebo článok zdieľajte so svojimi priateľmi, alebo napíšte komentár.

Pridaj komentár