• tel.: 0905 887 140
  • e-mail : maros@maroschamula.sk

SÚŤAŽ O VSTUPENKY NA KONCERT IMT SMILE + BONUS

14jún, 2017
0
ŠTATÚT SÚŤAŽE O VSTUPENKY NA KONCERT IMT SMILE + BONUS
1. Názov súťaže
Súťaž o vstupenky na koncert IMT SMILE + bonus
2. Organizátor súťaže
realityfin.sk, s.r.o.
so sídlom: Tulská 5301/87, 974 04, Banská Bystrica…

SÚŤAŽ O VSTUPENKY NA KONCERT IMT SMILE + BONUS

ŠTATÚT SÚŤAŽE O VSTUPENKY NA KONCERT IMT SMILE + BONUS

1. Názov súťaže

Súťaž o vstupenky na koncert IMT SMILE + bonus

2. Organizátor súťaže

realityfin.sk, s.r.o.

so sídlom: Tulská 5301/87, 974 04, Banská Bystrica 4

IČO: 48 175 650

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č.: 28169/S

(ďalej len „organizátor“)

3. Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a zároveň splní podmienky súťaže

dané týmto štatútom súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa

akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave súťaže.

4. Trvanie a popis súťaže

Súťaž trvá od 15.06.2017 do 20.06.2017 do 19:00 hod. na stránke Facebooku :

Reality Banská Bystrica – Maroš Chamula.

Úlohou súťažiacich je označiť príspevok:

„Súťaž o vstupenky na koncert IMT SMILE“ „páči sa mi“ a „napísali komentár.“

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

5. Výhry v súťaži, jej vyhodnotenie a odovzdanie

Výherca v tejto súťaži získava: 2 ks lístkov na koncert skupiny IMT SMILE, ktorý sa uskutoční

dňa 22.júna 2017 na Amfiteátri v Banskej Bystrici + bonus: 60 minútovú konzultáciu o predaji

a prenájme realít v prevádzke realitnej kancelárie realityfin.sk, s.r.o. Dolná 32, Banská Bystrica.

Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný náhodným výberom zo súťažiacich, ktorý

splnili podmienky súťaže. Žrebovanie prebehne 20.06.2017 o 19:00 hod. v prevádzke organizá-

tora súťaže, pričom okrem výhercu sa vyžrebuje aj jeden náhradník pre prípad, že by prvému

výhercovi zanikol nárok na danú výhru.

Organizátor súťaže bude výhercu kontaktovať súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook,

hneď po vyžrebovaní, aby sa s ním dohodol na spôsobe odovzdania výhry.

Organizátor súťaže sa zaväzuje zverejniť meno výhercu na súťažnej stránke Facebook :

https://www.facebook.com/RealityBanskaBystrica/?fref=ts

Ak sa do 24 hodín po prvom pokuse o kontaktovanie nepodarí spojiť s prvým výhercom, zaniká

mu nárok na výhru a následne bude kontaktovaný náhradník. Ak sa do 24 hodín po prvom

pokuse o kontaktovanie nepodarí spojiť s náhradníkom, zaniká mu nárok na výhru.

V tomto prípade nebude výhra odovzdaná a prepadá k ďalšiemu použitiu organizátora súťaže.

5. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá,

súťažný poriadok alebo podmienky súťaže.

V okamihu, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

Súťažiaci súhlasí so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na obdobie 10 rokov alebo do okamihu, kedy požiada

o likvidáciu svojich osobných údajov.

Výhry do súťaže poskytla spoločnosť: realityfin.sk, s.r.o. so sídlom: Tulská 5301/87, 974 04,

Banská Bystrica 4, IČO: 48 175 650

Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty vo forme finančnej

kompenzácie.

Každý súťažiaci prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná

s Facebookom. Vaše údaje poskytujete organizátorovi súťaže : realityfin.sk, s.r.o. Tulská 5301/87,

974 04, Banská Bystrica 4 a nie Facebooku.

V Banskej Bystrici, 14.06.2017

Pridaj komentár