• tel.: 0905 887 140
  • e-mail : maros@maroschamula.sk

Najväčšia chyba pri kúpe nehnuteľnosti, alebo ako neprísť o peniaze

15mar, 2017
0
Bežný človek kupuje nehnuteľnosť 1-krát až 2-krát za život a okrem dobre spísanej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti je veľmi dôležité mať v zmluve uvedené aj akým spôsobom bude uskutočnená…

Najväčšia chyba pri kúpe nehnuteľnosti, alebo ako neprísť o peniaze

Bežný človek kupuje nehnuteľnosť 1-krát až 2-krát za život a okrem dobre spísanej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti je veľmi dôležité mať v zmluve uvedené aj akým spôsobom bude uskutočnená platba. Pri vzájomnej dohode medzi predávajúcom a kupujúcim treba dodržať zákon č. 394/2012 Z.z., v ktorom sa hovorí o výške hotovostných operácií. Pri fyzických  a právnických osobách je zakázaná platba v hotovosti, ktorá prevyšuje sumu 5.000 eur a pri osobách, ktoré nepodnikajú je zakázaná platba v hotovosti, ktorá prevyšuje sumu 15.000 eur.

Všetky vyššie sumy musí kupujúci previesť bankovým prevodom na predávajúceho.

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť viacerými spôsobmi

Najčastejší spôsob je prostredníctvom hypotekárneho úveru

V tomto prípade sa nepracuje s hotovosťou, resp. len s malou výškou, keďže väčšina klientov nedostane hypotéku vo výške 100%. Banka uhrádza financie predávajúcemu na základe podpísaného hypotekárneho úveru kupujúcim, podpísanej záložnej zmluvy predávajúcim a daná záložnú zmluva musí byť podaná na danom KÚ. Ďalej banka vyžaduje overenú zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, poistnú zmluvu na nehnuteľnosť a potvrdenú vinkuláciu z poisťovne. Je to najbezpečnejší spôsob prevodu finančných prostriedkov.

Vinkulácia kúpnej ceny v banke na účte kupujúceho

V prípade, že kupujúci má dostatok finančných prostriedkov a nemusí čerpať úver, v zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti je potrebné presne stanoviť akým spôsobom prevedie kupujúci kúpnu cenu na účet predávajúceho. V tomto prípade vloží celú sumu na svoj účet v banke a daná suma je zablokovaná na časové obdobie, ktoré je uvedené v zmluve. Financie uvoľní banka v prospech predávajúceho až po predložení listu vlastníctva, na ktorom je uvedený kupujúci ako vlastník nehnuteľnosti.

Zriadenie notárskej úschovy

Zriadením  notárskej úschovy je kúpna cena absolútne v bezpečí, keďže notár má špeciálny účet a zo zákona musí byť povinne poistený. Na financie nemôže siahnuť ani exekútor. Kupujúci prevedie kúpnu cenu na špeciálny účet, spíše notársku zápisnicu, kde sú presne uvedené podmienky na vyplatenie kúpnej ceny predávajúcemu. Býva to rovnaké ako u vinkulácii, predkladá sa list vlastníctva, na ktorom je uvedený kupujúci ako vlastník nehnuteľnosti.

Bezhotovostným prevodom z bankového účtu kupujúceho na bankový účet predávajúceho,

alebo priamy vklad v hotovosti na účet predávajúceho

Aj týmto spôsobom sa dá uhradiť kúpna cena. Keď ju kupujúci uhradí po podpise zmlúv a následne kataster preruší konanie, celý obchod sa predĺži a môže nastať problém. Kupujúci môže uhrádzať kúpnu cenu až po jeho zapísaní na list vlastníctva, ale predávajúci s tým nemusí súhlasiť, aby čakal na financie celý mesiac.

V zmluve o prevode vlastníctva je potrebné uviesť aj možnosť odstúpenia od zmluvy pre prípad napr. prerušenia katastrálneho konania.

Pri nedodržaní  zákona č. 394/2012 Z.z. môže byť uložená pokuta pri fyzických osobách, ktoré nepodnikajú až do výšky 10.000 eur a pri fyzických a právnických osobách až do výšky 150.000 eur.

Bezpečný prevod financií je vážny a dôležitý krok a preto odporúčam vinkuláciu v banke, alebo zriadenie notárskej úschovy, pokiaľ nečerpáte hypotekárny úver.

Ak sa chcete poradiť o vašom dôležitom kroku, neváhajte kontaktovať profesionálneho makléra.

Ak sa vám článok páčil, dajte Páči sa mi to alebo článok zdieľajte so svojimi priateľmi, alebo napíšte komentár.

Pridaj komentár